top of page

DEB’s Beauty & Skincare, gevestigd aan Clercxstraat 42 5017 EB Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.debsbeautyenskincare.nl/

Clercxstraat 42 5017 EB Tilburg

0627825317

Debbie Kolsteren is de Functionaris Gegevensbescherming van DEB’s Beauty & Skincare Hij/zij is te bereiken via debsbeautyenskincare@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

DEB’s Beauty & Skincare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Adres

- Geboorte datum

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DEB’s Beauty & Skincare verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gezondheid

- Bijzonderheden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DEB’s Beauty & Skincare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

DEB’s Beauty & Skincare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DEB’s Beauty & Skincare) tussen zit. DEB’s Beauty & Skincare gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: BeautyFile, voor het registreren van klantgegevens en het aanmaken van een anamneseformulier.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

DEB’s Beauty & Skincare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar over alle gegevens van de klant. Dit gaat in vanaf de laatste afspraak.

Delen van persoonsgegevens met derden

DEB’s Beauty & Skincare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij moet u denken aan banktransacties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DEB’s Beauty & Skincare gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DEB’s Beauty & Skincare gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DEB’s Beauty & Skincare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar debsbeautyenskincare@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DEB’s Beauty & Skincare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DEB’s Beauty & Skincare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang te voorkomen. De computer waar de gegevens van de klanten op staan is vergrendeld met een vingerafdrukscanner en er wordt gebruikt gemaakt van McAfee om te beveiligen tegen virussen. 

Algemene Voorwaarden

bottom of page